Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE

TMI LAURI SIEVINEN

REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii Tmi Lauri Sievinen (1454892-3), aputoiminimeltään Datalanssi.

Yhteystiedot:
Lauri Sievinen
045 7875 5909
lauri@datalauri.fi

REKISTERÖIDYT

Rekisteri sisältää tietoja asiakkaista ja mahdollisista asiakkaiden yhteyshenkilöistä.

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Asiakkaasta/yhteyshenkilöstä on rekisteriin tallennettu tiedot tarkoituksena mahdollistaa yhteydenotot ja ylläpitää asiakassuhdetta.
Perusteena tietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

TIEDOT, JOTKA REKISTERIIN TALLENNETAAN

Asiakkaasta/yhteyshenkilöstä voidaan tallentaa rekisteriin seuraavia tietoja:

  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • yritys
  • postiosoite
  • asiakkaalle tehdyt työt/suoritetut palvelut

KÄSITTELYN KESTO

Tietoja pidetään tallessa niin kauan kuin asiakassuhteen hoitamiseksi tietoja tarvitaan. Tiedot on merkitty rekisteriin sellaisina kuin ne on rekisteröidyltä saatu. Tietojen päivitys tapahtuu rekisteröidyltä saatujen tietojen perusteella.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

tarkastusoikeus, rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tiedot. Jos tiedoissa on virheellisyyksiä tai puutteita, on rekisteröidyllä oikeudet saada tiedot korjatuiksi.

poisto-oikeus, rekisteröidyllä on oikeus pyytää saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot joko poistetaan tai ilmoitetaan perusteltu syy poistamisen epäämiselle. Jos ratkaisu ei miellytä on rekisteröidyllä oikeus valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle. Asian ratkaisun ajaksi on rekisteröidyllä oikeus vaatia kiistanalaisten tietojen käsittelyn rajoittamista.

valitusoikeus, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kokiessaan, että tietosuojalainsäädäntöä on rikottu.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, vaan ne ovat ainoastaan rekisterinpitäjän käytössä. Tietoja ei luovuteta eikä säilytetä EU:n ulkopuolella.

TIETOJEN SUOJAUS

Tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat suojattuja ulkopuolisilta erillisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Laitteet, joilla tietoja käsitellään ovat myöskin suojattu lukituksella eikä niihin pääse kirjautumaan laillisesti kuin rekisterinpitäjä. Tietokoneet ja mobiililaitteet säilytetään asianmukaisesti.

Jos selosteen pohjalta heräsi kysymyksiä tai haluat sitä kommentoida, niin ota yhteyttä kohdassa 1 olevien yhteystietojen kautta.

EVÄSTEET

Sivuilla käytetään evästeitä parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Verkkoselaimessasi on todennäköisesti automaattisesti hyväksytty evästeiden salliminen. Sivuston evästeitä saatetaan käyttää verkkosivuston toimivuuden sekä markkinoinnin tarpeisiin. Jos haluat estää evästeiden käytön, se onnistuu selaimesi asetuksissa.

SELOSTEEN MUUTOSPÄIVÄMÄÄRÄT
19.4.2018 Alkuperäinen versio julkaistu
21.5.2019 Tiedot tarkistettu ajantasaiseksi
10.6.2019 Lisätty tieto evästeiden käytöstä